Metal

15. prosinca 2016.

Metal nam zlata vrijedi

Zbog skupoće i činjenice da se sporo razgrađuje ukoliko završi u prirodi, metal je sirovina koju se isplati prikupljati i reciklirati.

Na primjer, recikliranje aluminija je čak 20 puta efikasnije od proizvodnje iz rudače, a pritom se štedi 95% energije!

Razmislimo:
dovoljno je tek 6 tjedana da bi se aluminijska limenka reciklirala i ponovno našla u trgovini kao novi proizvod
recikliranje samo jedne limenke štedi energiju potrebnu da TV aparat radi 3 sata
zahvaljujući recikliranju čak 75% do sad proizvedenog aluminija je još uvijek u opticaju