Međunarodni znanstveno-stručni simpozij, Zadar 2015.

10. ožujka 2015.

ZADAR 2015

Međunarodni znanstveno-stručni simpozij
Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom
19. – 21. ožujka 2015.
Falkensteiner Hotels & Residences
Zadar, Hrvatska

POKROVITELJI

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zadarska županija
Grad Zadar

ORGANIZATORI

Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom (HUGO)
Međunarodna organizacija za kruti otpad (ISWA)
Eko d.o.o. – Zadar
Čistoća d.o.o. – Zadar
Geotehnički fakultet – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zadru – Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Hauska & Partner d.o.o. – Zagreb
Udruga Eko Zadar

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Božidar Longin
Članovi: Andreja Baraba, Tomislav Ćurko, Atana Grbić, Nives Jovičić, Mladen Jozinović, Darko Kasap, Sašenka Korenov, Andreja Pavlović, Dino Perović, Vlatka Vučić Marasović, Josip Matić, Ivana Meljnak, Majda Mikulandra, Ivana Vanjak

ZNANSTVENO-ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, doc. dr. sc. Jelena Jurišić, doc.dr.sc. Sanja Kalambura, doc.dr.sc. Igor Petrović, dr.sc. Branko Mihaljević, doc.dr.sc. Božena Krce Miočić, doc.dr.sc. Mario Šiljeg, doc.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić, doc.dr.sc. Dinko Vujević, doc.dr.sc. Sandra Tucak Zorić.

CILJEVI

• Ukazati na važnost komunikacije (informiranja, edukacije, dizanja svijesti i dijaloga) za postizanje ambicioznih EU ciljeva u području gospodarenja otpadom
• Prikazati i razmijeniti primjere dobre prakse
• Ukazati na probleme (neuralgične točke) vezano uz razinu informiranosti i svijesti javnosti o svojoj ulozi u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
• Omogućiti konstruktivnu razmjenu mišljenja s ciljem unapređenja prakse

PRIJEDLOG TEMA

1. Informiranje i edukacija za sudjelovanje u gospodarenju otpadom
2. Strateški pristup komunikaciji u gospodarenju otpadom – važnost kontinuiranog, proaktivnog i segmentiranog pristupa
3. Strateški pristup podizanju svijesti javnosti o važnosti gospodarenja otpadom
4. Sudjelovanje javnosti i uspostavljanje dijaloga sa zajednicom u postupcima planiranja i izgradnje centara za gospodarenje otpadom
5. Utjecaj ekološkog aktivizma na implementaciju projekata gospodarenja otpadom
6. Uloga novih medija u komunikaciji pitanja vezanih uz gospodarenje otpadom
7. Upravljanje rizicima i krizno komuniciranje u sektoru gospodarenja otpadom
8. Uloga medija u oblikovanju javnog mnijenja o gospodarenju otpadom
9. Identifikacija interesno utjecajnih skupina u procesu planiranja komunikacije pitanja vezanih uz gospodarenje otpadom
10. Učinkoviti alati i kanali u komunikaciji pitanja gospodarenja otpadom
11. Sudjelovanje javnosti u izradi planova gospodarenja otpadom
12. Uloga istraživanja stavova građana u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
13. Jačanje kapaciteta za informiranje i edukaciju javnosti

Kontakt adresa

Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom HUGO
Sjedište: Babonićeva 32, 10000 Zagreb, HR
OIB: 03606065481
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR9123900011100479044
BIC/SWIFT: HPBZHR2X
Tel: +385 18895274; Mob: +385 989830917
E-pošta: info@hugo.com.hr
Internetska adresa: www.hugo.com.hr

Simpozij se održava na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na skupu će sudjelovati eminentni domaći i strani znanstvenici i stručnjaci i predstavnici svih skupina važnih za uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Prezentacija radova odvijat će se putem predavanja i posterskih prezentacija.

Tijekom Simpozija bit će održan i tematski okrugli stol pod nazivom Što je potrebno za bolju komunikaciju svih sudionika cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

U sklopu događanja bit će organizirana i regionalna studentska radionica koja će obuhvatiti teme skupa. Programsko-organizacijski odbor pridržava pravo odabira oblika izlaganja.

IZVOR: www.hugo.com.hr