Lokacija Centra u Kladnjicama – Zemljište u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije

1. srpnja 2021.

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom iz veljače 2019. (KLASA: 940-01/17-03/4230, URBROJ: 536-03-02-04/09-18-32,.)[1], utvrđen je prijenos vlasništva zemljišta darovanjem s Republike Hrvatske, oko 15 ha, u vlasništvo Splitsko-dalmatinske županije.

Rješenjem Općinskog suda u Splitu od 17.03.2021. godine, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću (Posl.br. Z-31749/2019) dopuštena je uknjižba prava vlasništva na darovanim nekretninama na ime Splitsko-dalmatinske županije uz istodobno brisanje istog prava s Republike Hrvatske, te je i provedena uknjižba prava vlasništva na Splitsko-dalmatinsku županiju (1/1 vlasnik) na darovanim nekretninama u Zemljišne knjige.

###

[1] Ugovor o darovanju nekretnina broj 775-03/2018 sklopljenog između Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 940-01/17-03/4230, URBROJ: 536-03-02-04/09-18-32.)

Objavljeno: 1. srpnja 2021.