Jedinice lokalne samouprave moraju intenzivirati aktivnosti na uvođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

12. prosinca 2014.

‘Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpada prioritet je koji nema alternativu. Iako su zakonske obaveze postojale od 2005., na žalost, u posljednjih 10 godina nije se učinilo gotovo ništa. Rezultat toga vidi se danas i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Milijuni kuna su do sada potrošeni, a odlagališta nisu usklađena i sanirana, centar za gospodarenje otpadom u Lećevici nije izgrađen. Zato imamo probleme sa odlaganjem, posebno u Makarskoj, ali i u Trogiru, Splitu, drugim mjestima. No zahvaljujući odlučnosti Ministarstva te osiguranoj stručnoj i financijskoj pomoći putem Fonda, uvođenje sustava konačno se pokrenulo. Samo u ove 2,5 godine u Hrvatskoj se realiziraju projekti u službi gospodarenja otpadom vrijedni 512 milijuna kuna.’ – rekao je Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, danas na stručnom skupu ‘Gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji’.

Stručni skup održan je u organizaciji Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Na njemu su uz direktora Müllera sudjelovali prorektor za znanost Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Alen Soldo te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, stručne i znanstvene zajednice i lokalne samouprave.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine definirani su ciljevi, obaveze svih dionika sustava i rokovi.

‘Do kraja 2018. godine moramo uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Krajnji cilj jest osigurati minimalno 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine.’ – naglasila je Irena Relić, savjetnica ministra za projekte gospodarenja otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Obaveza gradova i općina, sukladno Zakonu, bila je pokretanje razvrstavanja otpada od 24. srpnja 2014. godine.

Pokrenuti su projekti izgradnje reciklažnih dvorišta, uređenja zelenih otoka, nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i ostale komunalne opreme i vozila. U ove 2,5 godine realiziraju se projekti u službi gospodarenja otpadom vrijedni 512 milijuna kuna.

Zahvaljujući tomu, danas gotovo 80% građana ima pristup nekom obliku primarne selekcije, dok je to 2012. imalo tek njih 45%.U Splitsko-dalmatinskoj županiji realizira se 105 projekata u službi gospodarenja otpadom ukupno vrijednih nešto više od 45 milijuna kuna. U fazi projektiranja je 13 reciklažnih dvorišta u županiji, pomakle su se aktivnosti i na sanacijama odlagališta. Ponovno se pokrenuo i projekt izgradnje centra za gospodarenje otpadom Lećevica. U tijeku je izrada studije izvodljivosti te se očekuje da u prvoj polovici sljedeće godine projekt bude prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova.

‘To je jedini način da se riješi problem. Građanima se mora omogućiti razvrstavanje otpada, odlagališta se moraju sanirati, ali jedino trajno rješenje koje omogućuje zatvaranje pojedinog gradskog odlagališta je funkcioniranje centra za gospodarenje otpadom Lećevica.’ – istaknuo je Müller dodavši kako je bitno da se krenulo i da se jedinice lokalne samouprave moraju intenzivirati aktivnosti na uspostavi sustava kako bi se obaveze ispunile u zadanim rokovima, do kraja 2018. godine.

Jedna od obaveza na koju se potrebno fokusirati je i edukacija i informiranje građana. Ključno je da građani znaju zašto je važno uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Gradovi i općine moraju pokrenuti projekte informiranja i edukacije građana, što je njihova zakonska obaveza, a, jednako tako, i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krenut će s nacionalnom informativnom kampanjom.
Priopćenje MZOIP od 26.11.2014. (http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=23567