SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

14. srpnja 2014.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, Fond sufinancira u obliku financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave, projekte gradnje RECIKLAŽNIH DVORIŠTA (RD). Financiranje iz ovog javnog poziva moguće je za:
– sufinanciranje gradnje RD od strane Fonda;
– postupak dodijele sredstava Fonda za izradu projektne dokumentacije u cilju građenja RD – prvi dio 100%;
– postupak dodjele sredstava Fonda za građenje RD i stručni nadzor nad građenjem – drugi dio do 80%;
– Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) omogućeno je korištenje mobilnih jedinica koje se u smislu navedenog Zakona smatraju reciklažnim dvorištem. Fond sufinancira, u obliku financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave, nabavku mobilnih reciklažnih dvorišta sukladno uvjetima za nabavu komunalnih vozila.

Višo info na http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=rd