Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu

8. travnja 2015.

Agencija za zaštitu okoliša izradila je i objavila Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu. U navedenom Izvješću daju se podaci za 2013. godinu o količinama proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno skupljenim vrstama otpada iz komunalnog otpada, podaci o biorazgradivom komunalnom otpadu te ostali podaci o postupanju sa komunalnim otpadom.

Uz nacionalnu i županijsku razinu, prikaz podataka daje se i po jedinicama lokalne samouprave.

Također, izrađena je i analiza trenutnog stanja u području gospodarenja komunalnim otpadom s obzirom na ciljeve propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013