HIJERARHIJA OTPADA

3. srpnja 2014.

Hijerarhija otpada je osnovna europska smjernica za uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom.
Prevencija stvaranja otpada prvi je i najvažniji korak u nastojanju da se smanji količina otpada i to na samom izvoru njegova nastanka. EU direktiva “2008/98/EC” naglašava potrebu za definiranjem ekoloških pristupa gospodarenju otpadom u zemljama članicama čime se direktno utječe na smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U tom smislu, prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Split-%C5%BEupanija/tabid/76/articleType/ArticleView/articleId/249801/Default.aspx