GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

11. srpnja 2014.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), čl. 83, propisano je:
1) Građenje građevina za gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.
(2) Kategorije građevina za gospodarenje otpadom u smislu dokumenata prostornog uređenja su građevina za gospodarenje otpadom od državnog, županijskog, odnosno lokalnog značaja.
(3) Građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja je centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada i odlagalište opasnog otpada.
(4) Građevina za gospodarenje otpadom od županijskog značaja je odlagalište otpada koje nije obuhvaćeno stavkom 3. ovoga članka i kazeta za zbrinjavanje azbesta.
(5) Građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja je svaka građevina za gospodarenje otpadom koja nije obuhvaćena stavkom 3. ili 4. ovoga članka.
(6) Tijelo nadležno za donošenje dokumenta prostornog uređenja obvezno je planirati lokacije građevina iz stavaka 3., 4., odnosno 5. ovoga članka sukladno kategoriji građevine.