Gospodarski i financijski kriminal, korupcija i kriminal zaštite okoliša

4. veljače 2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Sigurnost
Datum otvaranja natječaja: 18.11.2014.
Rok za prijavu: 30.01.2015.
Iznosi sredstava €: 6.200.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti

Glavni cilj natječaja je podupiranje aktivnosti koje rješavaju izazove unutarnje sigurnosti, u skladu s relevantnim strateškim ciljevima koju je postavila EU unutar ISS-a (Internal Security Strategy) koja je usvojena 2010. godine.

Ti ciljevi su:

– Ometanje međunarodne mreže kriminala;
– Sprječavanje terorizma i rješavanje problema radikalizacije i novačenja;
– Podizanje razine sigurnosti za građane i poslovne subjekte u cyberspace-u;
– Povećanje europske otpornosti na krize i katastrofe.

Specifični ciljevi natječaja su:

– Sprečavanje kriminala, borba protiv prekograničnog organiziranog kriminala, uključujući i terorizam, i jačanje koordinacije i suradnje između tijela za provedbu zakona i drugih državnih tijela država članica, uključujući Europol i ostala relevantna tijela Unije, te s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama;
– Jačanje kapaciteta država članica i Unije za učinkovito upravljanje rizicima i krizama vezano za sigurnost, te pripremanje za zaštitu ljudi i kritične infrastrukture od terorističkih napada i drugih sličnih incidenata.

Natječaj se sastoji od sljedećih tema:

1. Gospodarski kriminal i korupcija

Projekti se moraju baviti barem jednim od sljedećih prioriteta:

– Sprječavanje ubacivanja organiziranog kriminala u gospodarstvo;
– Učinkovito oduzimanje imovine kriminalcima uključujući i zamrznuta sredstva i ponovnu uporabu oduzete imovine;
– Najbolja praksa u identifikaciji i traganju vlasništva stečenog od kriminala;

– Najbolja praksa u prepoznavanju korisnog vlasništva.

2. Kriminal u zaštiti okoliša

Projekti se moraju baviti barem jednim od sljedećih prioriteta:

– Borba protiv trgovine divljim životinjama, šumarskim kriminalom i drugih oblika kriminala divljači;
– Borba protiv trgovine nedopuštenim otpadom;
– Svaka druga vrsta kriminala u zaštiti okoliša.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 6.200.000 eura. Najmanji mogući iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 250.000 eura.

Predviđeno maksimalno trajanje projekata je 24 mjeseca.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/gospodarski-i-financijski-kriminal-korupcija-i-kriminal-zastite-okolisa-home2014isfpagefce