EK UPUĆUJE SUDU PREDMET PROTIV ITALIJE ZBOG OTPADA

19. svibnja 2017.

Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Italije zbog toga što nije sanirala niti zatvorila 44 ilegalna odlagališta otpada koja predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i za okoliš. Unatoč prethodnim upozorenjima Komisije Italija nije poduzela mjere za saniranje ili zatvaranje 44 neusklađena odlagališta kako je propisano člankom 14.Direktive o odlagalištima (Direktiva Vijeća 1999/31/EZ). Kao i druge države članice, Italija je bila dužna do 16. srpnja 2009. sanirati odlagališta kojima je izdana dozvola ili koja su već obavljala djelatnost prije 16. srpnja 2001. („postojeća odlagališta”) kako bi ih se uskladilo sa sigurnosnim standardima utvrđenima u toj direktivi, ili ih zatvoriti. Zbog nedovoljnog napretka u rješavanju tog pitanja Komisija je u lipnju 2015. uputila dodatno obrazloženo mišljenje u kojem poziva Italiju da na odgovarajući način riješi pitanje 50 odlagališta koja i dalje predstavljaju prijetnju za ljudsko zdravlje i za okoliš. Unatoč određenom napretku mjere potrebne za poboljšanje ili zatvaranje 44 odlagališta do svibnja 2017. još nisu bile provedene. Kako bi potaknula ubrzanje tog procesa, Komisija upućuje predmet protiv Italije Sudu Europske unije.

Link za preuzimanje