Donesena Odluka o odabiru

20. prosinca 2018.

Za predmet nabave Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evidencijski broj nabave: MV-03/18, na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 6.7 Dokumentacije o nabavi, dana 3. prosinca 2018. godine,  kao ekonomski najpovoljnija  odabire se ponuda ponuditelja: MEDIA VAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, ponuda br. MV_26_2018 od 17.9.2018. godine, s ostvarenih 96 bodova i s cijenom ponude od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om.