Dodjela nagrada s Izložbe “Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!”

26. travnja 2017.