28. ožujka 2014.

28. ožujka 2014.

Splitsko-dalmatinska županija organizirala je radni sastanak načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave na čijem području je predviđena izgradnja pretovarnih stanica. Tema sastanka bila je utvrđivanje statusa postojeće dokumentacije, kao i planiranje daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju pretovarnih stanica.