20. ožujka 2014.

20. ožujka 2014.

U dogovoru s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
RCČO d.o.o. je uputio nadležnom Ministarstvu prijedlog za uvrštenje projekta ŽCGO Lećevica na listu strateških projekata
Republike Hrvatske