O nama

30. ožujka 2017.

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

za gospodarenje otpadom je županijska komunalna tvrtka sa sjedištem u Splitu, osnovana 29.04.2005.g. te je Splitsko – dalmatinska Županija (SDŽ) jedini član (osnivač) društva. Društvom od 19. ožujka 2014. g. upravlja direktor Tomislav Šuta.

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

NADZORNI ODBOR

  • Ivan Parčina, predsjednik
  • Anđelko Duvančić, zamjenik
  • Damir Margeta, član
  • Gordana Maras, član
  • Kristina Penga, član, predstavnik radnika