Edukacija

15. prosinca 2016.

UPOZNAJMO NAŠ OTPAD

Vrste otpada | Izvor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – http://naviku-usvojimo.hr/

 

EDUKATIVNI LETCI

EDUKATIVNI LETAK br.1 . OTPAD ILI SMEĆE? OD TEBE SVE KREĆE!

Glomazni otpad i posebne kategorije otpada informativni letak (preuzeto s http://www.fzoeu.hr/)

Električni i elektronički (EE) otpad (preuzeto s http://www.fzoeu.hr/)

 

BROŠURE

Vodič za potrošače

Naviku usvojimo i otpad odvojimo! (Preuzeto s http://www.fzoeu.hr/)